Specjalność Magisterska:

Sztuczna Inteligencja

Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych


Projekt realizowany w latach 2020-2023
Znak Funduszy Europejskich Polska Cyfrowa Barwy Rzeczpospolitej Polskiej Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Rysunek przedstawiający Sztuczną Inteligencję

Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych (AI Tech) 2020-2023

Politechnika Poznańska jest uczestnikiem projektu AI Tech. Jego celem jest stworzenie modelu kształcenia wysokiej klasy specjalistów w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego oraz cyberbezpieczeństwa. W ramach projektu Wydział Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej uruchomił nową specjalność Sztuczna Inteligencja w zakresie studiów II stopnia na kierunku Informatyka. Realizacja projektu zakłada przeprowadzenie dwóch edycji specjalności Sztuczna Inteligencja. Druga edycja rozpocznie się w lutym 2022 roku.

Rysunek przedstawiający sieć neuronową

Specjalność Sztuczna Inteligencja

Program specjalności obejmuje ponad dwadzieścia nowych przedmiotów (duża obieralność!). Opracowano go na podstawie analizy najnowszych trendów sztucznej inteligencji, pokrewnych kierunków na czołowych uniwersytetach na świecie, profili badawczych kadry Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej oraz ankiet przeprowadzonych wśród uczestników studiów magisterskich. Specjalność przygotuje absolwentów do twórczego stosowania poznanych metod sztucznej inteligencji w obszarze badawczo-rozwojowym (B+R), w badaniach naukowych lub w ramach podjętej działalności gospodarczej o innowacyjnym charakterze.

Rysunek przedstawiający rozkłady prawdopodobieństw

Innowacyjna specjalność dostosowana do rynku pracy

Konsultacje z przedstawicielami Rady Pracodawców Wydziału Informatyki i Telekomunikacji PP pozwoliły na dostosowanie programu do potrzeb rynku pracy. W szczególności, przedstawiciele Rady wskazywali na brak absolwentów gotowych do podjęcia pracy w obszarze badawczo-rozwojowym (B&R). Absolwenci specjalności zdobędą kompetencje umożliwiające tworzenie systemów inteligentnych i rozwiązywanie złożonych problemów sztucznej inteligencji. Dzięki temu staną się poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy.

Na studia składają się następujące komponenty:

  1. Realizacja innowacyjnego programu kształcenia, we współpracy z wysokiej klasy badaczami i specjalistami, w tym naukowcami, specjalistami dziedzinowymi oraz praktykami i ekspertami z kraju i zagranicy.
  2. Uruchomienie programu staży i wizyt studyjnych (naukowych), które będą realizowane we współpracy z partnerami gospodarczymi oraz naukowymi w kraju i za granicą.
  3. Uczestnictwo studentów w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, a także w szkole letniej wspólnie ze studentami innych uczelni realizujących projekt AI Tech.
  4. Realizacja przedsięwzięć informatycznych (projektów badawczo-wdrożeniowych) przez uczestników studiów pod nadzorem merytorycznym opiekuna naukowego.
  5. Indywidualna opieka nad każdym studentem przez wykładowców z Instytutu Informatyki (tutorów). Zadaniem tutora będzie sugerowanie przedmiotów obieralnych, lektur uzupełniających, konsultowanie tematyki projektu, pomoc w wyborze miejsca stażu, miejsca wizyty studyjnej oraz konferencji.